Strefa agencyjna


Aktualności
Aplikacja na samochodzie dla firmy AGRIKO data: 2017-04-25
Aplikacja na samochodzie dla firmy AGRIKO
Newsletter

Nasi klienci
Strona główna

Szanowni Państwo

 

Firma MMREKLAMA.PL od roku 1999 działa na polskim rynku. W tym czasie z małej lokalnej firmy przekształ‚ciliś›my się™ w firmę dział‚ają…cą… na terenie cał‚ego kraju. W przecią…gu roku wykonujemy około 2500 realizacji z dziedziny tylko reklamy zewnę™trznej.

Gł‚ówną… dziedziną… naszej dział‚alnoś›ci jest druk reklam wielkoformatowych oraz szeroko rozumiana reklama zewnętrzna i wewnę™trzna.

 

 

Park maszynowy

Posiadamy wyspecjalizowany park maszynowy, a miedzy innymi:

  • wielkoformatowe plotery drukujące
  • ploter do styroduru
  • ploter frezujący (200 x 150 cm pole pracy),
  • grawerująco-tnący laser CO2,
  • laminator płynny (330 cm – szerokość‡ mediów),
  • laminator stał‚y (160 cm), ploter tnący po obrysie (160 cm),
  • system niskonakładowego małoformatowego druku cyfrowego.

 

Wszystkie prace wykań„czane są… automatycznie (zgrzewarki leister oraz oczkarki pneumatyczne i rę™czne) co pozwala nam zachować najwyźszą jakość‡ produktów.

 

 

Co robimy?

Zajmujemy się™:

 

 

Krótkie terminy!

Posiadany przez nas park maszynowy pozwala na wykonanie we własnym zakresie 90% zleceń„, co przekł‚ada się™ na szybkie terminy i niską cenę™ przy zachowaniu najwyższej jakoś›ci produktu. W przeciągu 10 lat wykonaliś›my ponad 25000 prac a naszymi klientami są… przede wszystkim agencje reklamowe i domy mediowie oraz klienci indywidualni z Polski i z zagranicy.

 

 

Serdecznie zapraszam do współ‚pracy


Mirosław Stefanek

właściciel

 

 

„POWODEM, DLA KTÓRYCH TAK WIELU LUDZI JEST
ZADOWOLONYCH Z NASZYCH REKLAM, JEST BYƆ MOŻE
TO, ŻE MY JESTEŚšMY Z NICH ZADOWOLENI.
NASZYM CELEM JEST WYTWARZANIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ
TAKICH PRODUKTÓW, KTÓRE MOŻEMY NASTĘPNIE
Z PRZYJEMNOŚšCIA SPRZEDAWAĆ I KTÓRE W KOŃCU NASI
KLIENCI MOGĄ„ UŹYWAĆ Z RÓWNIE DUŻĄ„ PRZYJEMNOŚCIĄ"